LIST OF OPEN TENDER

  1.  Sebutharga Untuk Kerja Perkhidmatan Kawalan Keselamatan di Kampus RECSAM [download] - Deadline 5 March 2020
  2.  Sebutharga Untuk Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Hawa Dingin [download] - Deadline 5 March 2020